Поддръжка на уеб сайт

Защо е необходимa?

Поддръжката на сайт е необходима винаги, защото това е сложен набор от процеси, които няма как да бъдат изцяло автоматизирани. Дори и да имате изграден административен панел, с който да управлявате съдържанието на Вашия сайт, има доработки, които могат да бъдат изпълнени единствено от уеб специалисти.

Поддръжката включва

  • Надграждане
  • SEO оптимизация
  • Следене на правилната работа на сайта
  • Актуализация на съдържанието на сайта
  • Периодично правене на резервни копия на сайта (backup)
  • Отстраняване на всякакви възникнали проблеми с работата на сайта
  • Консултиране по въпроси относно работата, поведението и развитието на уеб сайта

Ако имате въпроси, ние от "DistemDev" с радост ще отговорим на тях.

Контакти